Select Page

Sälja

Att sälja sin fastighet eller bostad är något de flesta gör endast en eller ett par gånger under sin livstid.

Många frågor dyker upp under resans gång.

Vår uppgift är att se till att det blir en så trygg och säker affär som möjligt, med ett resultat där samtliga parter känner sig nöjda.

Känn dig alltid välkommen att ta kontakt med oss, för att ta upp de frågor och funderingar är du har. Ingen fråga är för liten, och det finns inte heller några som helst dumma frågor!

Kontakta oss gärna och boka en första förutsättningslös träff!

För dig som vill förbereda dig lite extra, följer här en kortfattad guide från första besöket hos dig, fram till affären är slutförd:

Första besöket - kostnadsfri värdering
Vi gör ett besök på din fastighet eller den bostad som ska säljas, kostnadsfritt och utan förpliktelser. Tillsammans går vi igenom mark, byggnader och de fakta som finns. Vi går igenom hur försäljningsarbetet går till, vilka tjänster vi kan erbjuda, samt gör en bedömning av marknadsvärde, skattekonsekvenser och annat av intresse. Ofta finns det frågor du som säljare har funderat över, och som kan vara bra att reda ut redan här. Ingen försäljning är den andra lik!
Försäljningsstart
När du har bestämt dig för att gå vidare med försäljning, tecknar vi ett uppdragsavtal. Vi gör omfattande kontroller och tar fram de fakta som behövs från Lantmäteriet och andra myndigheter, kartor och taxeringsuppgifter. Vi undersöker pantbrev och belåning, servitut och ägarförhållanden. Utifrån dina önskemål beslutar vi tillsammans hur försäljningen ska läggas upp.
Marknadsföring

En bra objektpresentation, med fina foton och informativ text är vi noga med. Vi använder oss alltid av proffsfotograf, och tillhandahåller även både mast- och flygfotografering när så är lämpligt. Presentationen ska innehålla många viktiga uppgifter en blivande köpare behöver. Att väcka köpintresset är ett självklart syfte, men minst lika viktigt är att ge bra och korrekta faktaunderlag inför budgivning och finansiering.

Annonsering sker i samråd med dig, och enligt dina önskemål. Vi presenterar fastigheten på Internet, där f n Hemnet är den enskilt största svenska marknadsföringskanalen. När det är lämpligt, använder vi också tidningsannonsering både lokalt och i dagspress. Vi kontaktar självklart de intressenter vi har i vårt register, och visar fastigheten i flera skyltfönster. Vill du ha en till salu-skylt vid din fastighet, ordnar vi det också.

Visning
Vi ombesörjer alla visningar. Vi arbetar både med förbokade och öppna visningar, beroende på dina önskemål och vad som passar för just din affär. Vi finns till hands för alla visningsbesökare, för att svara på frågor och ge information som behövs. Efter visningarna kommer uppföljningsarbetet, där varje enskild intressent kontaktas, så att var och en kan få ytterligare hjälp med de frågor och funderingar som eventuellt har uppkommit efter besöket på fastigheten. Det kan också vara frågor som rör boendekostnadskalkyler, blivande finansiering och / eller värdering av deras nuvarande bostad.
Budgivning

Om det finns flera intressenter som vill köpa kan det bli fråga om budgivning. Formen för budgivning kan variera och det är du som säljare som avgör hur den ska gå till.

Det kan vara sluten budgivning med skriftliga anbud som vi endast redovisar till dig som säljare. Detta förekommer oftast när det gäller jord- och skogsfastigheter. Är det en villa eller bostadsrätt, är det vanligast med öppen budgivning, där buden redovisas löpande till dig och till övriga budgivare. Vi har personlig kontakt med varje budgivare, något som de flesta budgivare uppskattar.

Det finns inga lagstadsgade regler för hur budgivning ska gå till. Det är alltid säljaren som bestämmer och slutligen avgör vem som får köpa och till vilket pris. Säljaren är inte tvungen att ta det högsta budet, utan kan välja vem som helst av budgivarna. Som fastighetsmäklare följer vi de regler som finns, dvs dokumenterar alla budgivare och vilka bud som lagts av vem. Budlistan lämnas till köpare och säljare efter att köpet är klart.

För mer information om budgivning – http://www.fmi.se/budgivning

Besiktning

Vi rekommenderar en tilltänkt köpare att besiktiga fastigheten eller bostadsrätten innan köpet är klart. Detta är en fördel även för dig som säljare. Köparen har undersökningsplikt, men det är upp till köpare att bestämma om, och i så fall hur, han vill utöva den. Vi råder alltid till att anlita en professionell besiktningsman som gör en sakkunnig bedömning av byggnadernas skick och andra förhållanden. Köparen kan välja att antingen besiktiga innan köpekontrakt skrivs, eller att köpet skrivs med besiktningsklausul, som innebär att köpet blir bindande först sedan besiktningen är gjord, och köparen förklarar sig nöjd med denna.

Köpekontrakt

När båda parter är överens, sammanställer vi köpekontraktet. Där står allt väsentligt som reglerar överlåtelsen. Vi träffas och går igenom innehållet och tar upp de frågor parterna kan ha. I samband med kontraktsskrivning ska köparen erlägga en handpenning, i normalfallet 10% av köpeskillingen. När kontraktet är undertecknat, och samtliga villkor som finns i detta är uppfyllda, är fastigheten såld. Vi tar hand om efterföljande bankkontakter för båda parter, och bevakar att handpenningen blir inbetald av köparen, och redovisar den till säljaren, när köpekontraktet blivit bindande.

Köparen tillträder

Under tiden mellan köpekontrakt och tillträde (= köparens inflyttningsdag) hinner du i lugn och ro ordna med packning, flytt och övriga detaljer för ditt nya boende. Inför tillträdet bokar vi möte med köparens bank, förbereder alla detaljer beträffande lösen av dina lån, skickar kallelser till dig och köparen med information om allt som du och köparen ska tänka på inför flytten.

På tillträdesdagen betalar köparen slutsumman och affären avslutas. Vi upprättar köpebrev och de övriga handlingar som behövs. Då ska fastigheten vara klar att ta över för köparen. Samtliga nycklar och alla handlingar som tillhör fastigheten eller bostadsrätten skall då också överlämnas till köparen.

Deklaration

En försäljning av en fastighet eller bostadsrätt måste redovisas i din deklaration. När det gäller privatbostäder hjälper vi dig kostnadsfritt att göra en preliminär beräkning av kapitalvinst och de deklarationsbilagor som behövs.