Select Page

Om oss

Registrerad fastighetsmäklare och ledamot av Mäklarsamfundet

Jag som driver FOXMO Fastighetsbyrå heter Marie Olofsdotter…

– har djupa rötter på landsbygden och kan trakten på mina fem fingrar. Jag har ett betydande kontaktnät och otaliga argument för att bo just här.

Vi är specialiserade på vårt område, och kan både samhällen och landsbygd, kommunernas service, kommunikationerna, det lokala näringslivet och vår härliga natur med sina rika möjligheter till rekreation. Vi är alltid grundligt uppdaterade på marknadens bedömning av fastigheterna just här.

Jag är registrerad fastighetsmäklare och ledamot av Mäklarsamfundet. Det innebär fortlöpande utbildning – därtill erfarenhet och kunskaper långt utöver lagens minimikrav för en registrerad fastighetsmäklare.

Jag har också den av Mäklarsamfundet erforderliga specialistkompetensen för att förmedla jord- och skogsfastigheter.

Därutöver har jag en juris kandidattexamen, med tyngdpunkten på skatterätt och generationsskiften.

Varje enskild kund är lika viktig för oss

FOXMO Fastighetsbyrå är ett fristående mäklarföretag med lokal förankring sedan snart 30 år. Vårt huvudsakliga arbetsområde ligger på landsbygden mellan Göteborg och Borås, men vi arbetar gärna i hela Västra Sverige.

Vi är ett helt fristående mäklarföretag, som inte är bundna av banker eller kopplade till rikstäckande kedjor. Vårt fokus ligger helt på våra kunders behov och intressen, det är våra nöjda kunder som har gjort att vårt företag har kunnat leva vidare och utvecklas under de senaste decennierna. Varje enskild kund är lika viktig för oss, och vi gör alltid vårt yttersta för att du som kund ska bli nöjd, och gärna vilja komma tillbaka till oss.

Långsiktiga och långvariga kundrelationer är en av de viktigaste hörnstenarna i vår verksamhet!

“Hårda” kunskaper…

En framgångsrik fastighetsaffär kräver djupa kunskaper i juridik, skatterätt, byggnadsteknik och marknadskommunikation.

… och “mjuka”

Men teoretiska kunskaper och datorteknik ger styrka enbart i kombination med mänsklig kompetens och personligt engagemang. För mig är varje bostadsaffär unik!. Jag arbetar dagligen med att “sälja” men vill gärna framhålla min roll som rådgivare. Jag är medveten om att försäljningspriset bara är en av flera delar i en lyckad fastighetsöverlåtelse. Långsiktiga kundrelationer är naturliga på min marknad.

Skräddarsydda lösningar

Alla bostadsaffärer marknadsförs inte på traditionellt vis. När en säljare inte öppet vill annonsera ut sin bostad är FOXMOs intressentregister en tillgång – liksom mitt personliga nätverk. Vid andra slag av överlåtelser – t ex inom släkten – är mina kunskaper på skatteområdet ofta till stor nytta.