Select Page

Köpa

Att köpa en fastighet eller bostad är något de flesta gör endast en eller ett par gånger under sin livstid.

Det är mycket att tänka på, när man skall hitta sitt nya hem, och många beslut som behöver fattas.

Här nedan följer några enkla råd och tips, som kan hjälpa dig att vara väl förberedd när du ger dig ut på marknaden.

Önskelistan

Sätt dig ner och fundera på vilka krav och önskemål du har.

Var vill du bo? Hur ska det se ut? Vill du bo centralt med gångavstånd till all service, eller mer avskilt, nära naturen? Kan du tänka dig att göra en del arbete själv, eller ska allt vara i toppskick? Hur stort ska det vara? Ska det finnas extra byggnader och / eller mark? Vilka krav är viktigast, och vad kan du tänka dig att göra avkall på?

Finansiering – Skaffa lånelöfte från din bank!

Vad får det kosta?
En central fråga som både vi och din bank kan hjälpa till att reda ut. Den viktigaste förberedelsen är lånelöftet, att du vet hur mycket du kan låna och vilken månadskostnad du kan klara av.
Vi gör gärna en personlig kalkyl utifrån dina förutsättningar. Har du en bankkontakt så be dem räkna på dina lånemöjligheter. Vill du ha tips på bankkontakter, har vi god kontakt i lokala banker.
Om du redan äger ditt nuvarande boende, är det ofta en del av din blivande kontantinsats, och det blir ofta aktuellt att ta reda på vad din nuvarande bostad kan vara värd. Behöver du en bedömning av detta, hjälper vi så klart gärna till med detta också.

Visning

När du vet var du vill bo, och vilken prisnivå du är intresserad av, är det dags att gå på visning. Vi sköter visningarna åt våra säljare, antingen via annonserade öppna visningar, eller speciellt bokad visning på överenskommen tid med just er.

Om du vid eller efter visning känner att du är intresserad av den fastighet eller bostadsrätt du just tittat på, är det mycket viktigt att du talar om detta för oss. Har du anmält intresse efter visningen, kommer vi att hålla kontakten med dig.
Vi står till tjänst om du behöver råd och hjälp för att ta beslut. Du vill kanske ha en aktuell boendekostnadskalkyl, tips på finansiering eller stämma av vilket värde din nuvarande bostad har.

Budgivning

Ofta, men långt ifrån alltid, och om det finns flera spekulanter som vill köpa kan det bli budgivning. Formen för budgivning kan variera och det är säljaren som avgör hur den ska läggas upp.

Det kan vara sluten budgivning med skriftliga anbud som vi bara redovisar till säljaren. Detta är vanligast när det gäller jord- och skogsfastigheter. Är det en villa eller bostadsrätt är det vanligast med öppen budgivning där vi fortlöpande redovisar buden för säljaren och för dem som deltar.

Det finns inga lagstadgade regler för hur budgivning ska gå till. Det är alltid säljaren som bestämmer och som slutligen avgör vem som blir köpare. Högsta budet behöver inte leda till affär, även om det ofta blir så. Som mäklare följer vi de direktiv som finns, d v s dokumenterar alla budgivare och deras bud. Budlistan överlämnas till säljare och köpare när köpet är klart.

För mer information om budgivning – http://www.fmi.se/budgivning

Besiktning

Vi rekommenderar en tilltänkt köpare att besiktiga fastigheten eller lägenheten innan köpet är klart.
Som köpare är du skyldig att upptäcka de fel som går att upptäcka, och som man kan förvänta sig på just den fastighet eller bostadsrätt som är aktuell. Det är detta som kallas för köparens undersökningsplikt. Du bestämmer själv om du vill göra en, och vilken besiktningsman som ska utföra besiktningen.
Vi råder alltid att anlita en professionell besiktningsman som gör en sakkunnig bedömning av byggnadernas skick. Som blivande köpare kan du välja att besiktiga innan köpekontraktet skrivs under, eller att köpekontrakt skrivs med en klausul om besiktning, och köpekontraktet blir bindande efter att besiktningen är utförd.

Köpekontrakt

När båda parter är överens, upprättar vi ett köpekontrakt.  Där står allt väsentligt som reglerar köpet, och de villkor som säljare och köpare kommit överens om.
Vi träffas och går igenom innehållet före underskrift. Här får du också en möjlighet att ställa ytterligare kompletterande frågor, om du skulle behöva. Först när köpekontraktet är undertecknat, och alla villkor som står i köpekontraktet är uppfyllda, är fastigheten eller bostadsrätten köpt.

I samband med undertecknandet av köpekontraktet betalar du som köpare handpenning, i regel 10 % av köpesumman. Vi tar hand om efterföljande bankkontakter för båda parter, bevakar att handpenningen blir inbetald, samt redovisar den enligt de villkor som köpekontraktet anger.

Tillträde – köpet fullbordas och avslutas

På tillträdesdagen betalar du som köpare resterande del av köpeskillingen, och affären avslutas. Vi upprättar köpebrev och andra handlingar som behövs. I regel träffas vi på din bank där lån och annat är förberett.
Då ser vi även till att säljarens lån blir lösta, och affären avslutad. Vid denna tidpunkt får du också alla nycklar och fastighetshandlingar av säljaren.